1987  Startades företaget, Bröderna Anderssons Skogsentreprenad HB av bröderna Mats-Erik och Jan-Gunnar Andersson. I företaget fanns då 2 begagnade skogsmaskiner, en skördare 260/706 och en skotare 85-32.


1988  Köptes ytterligare en skotare in av märket Valmet 892, 1989 en helt fabriksny skördare 280/707. Allt arbete i skogen kördes åt STORA ENSO.


1990 köptes även den första grävmaskinen Attila 1302 som var en begagnad hjulgrävare.


1991 I samband med att företaget ombildades till aktiebolag ändrades företagsnamnet till BRAMAC AB.


1992  Köptes ytterligare en skördare  862/948 som såldes igen efter en kort tid.
Arbetet i skogen kompletterades nu med dikning, byte av vägtrummor m.m i mindre skala . Ända tills

1993 hyrde vi in personal men till midsommar detta år stod den första helt nya grävmaskinen Volvo EW 200, på plats och även den första anställda, detta i samband med att vi fick mycket jobb att utföra åt Vägverket.
I slutet av 1993 brann den ena skotaren 8532 och en beg. Skotare, Ösa 280 fick inköpas i början av året efter.


1993 Vår gamla grävmaskin Attila 1302 avyttrades detta året.


1995  Kompletterades entreprenaden med en lastbil, Scania 143, lastväxlare och en lastmaskin Volvo BM 4500.


1996 Skotare FMG1840 med markberedningsaggregat, Donare 280.


1997 Övertog vi två entreprenadmaskiner, Volvo L30 och Volvo 641 från det lokala pappersbruket och därmed utökade vi med en till anställd som även idag kör heltid med den maskinen.


1998  Byttes skördaren 280/707 ut mot en Timberjack 1270B/762C och skotaren Valmet 892 mot Timberjack 1710. Vägröjare Volvo BM 2650 med epoke-röjaggregat inköptes också.


1999  Byttes lastmaskin Volvo BM 4500 ut mot Volvo L90C och den finns fortfarande kvar.


2001  Fick skotare Ösa 280 pension men användes som reservmaskin. Istället köpte vi in en begagnad Timberjack 1210B. Efterfrågan på våra lastbilstjänster ökade lavinartat så vi köpte in en lastbil med släp, Scania 144 lastväxlare med 4-axligt lastväxlarsläp. Det hade inte funnits någon verkstad eller garage för maskinerna men på hösten köptes en stor fastighet i Kopparberg innehållande stora lagerytor, verkstad och ett antal kontor, totalt ca 4300 kvm. Där vi även hyr ut både lager, verkstad och kontor till andra företag.


2003 Efterfrågan på grävtjänster har stigit ännu mer och vår senaste investering är en grävmaskin, Volvo EW140 av årsmodell 2000. På ingång är en ny skördare Valmet 941/370 med leverans vecka 48.


2004  Behovet av sly och buskröjning ökade i omfattning så av den anledningen anställs tre säsongsarbetare. Maskiner som inköptes det året var en Slagkraft 190 (till L90C). Vår gamla trotjänare Volvo EW 200 pensionerades och ersattes av en helt ny grävmaskin av märket Volvo EW 160B samt en hydraulhammare.


2005  Bröderna Andersson delar på sig och Jan-Gunnar startar ett eget företag och tar med sig skogsentreprenaden och därtill hörande maskiner. Behovet av lastbilstransporter har ökat och av den anledningen köps en Scania 124 , 2003 års modell, in och maskinparken utökas därmed igen. Inte nog med det, maskinparken utökas också av en grävmaskin av märket Volvo EW 140 av årsmodell 2003.


2006  Byttes den gamla lastbilen Scania 144 ut mot en alldeles ny lastbil av märket Scania 500 lastväxlare tillsammans med ett 4-axlat Kilaforssläp och vi ser att transporterna hela tiden ökar i omfattning för företaget. En grävmaskin av märket Volvo EC 140, bandare av årsmodell 2003 får komplettera maskinparken ytterligare det året.


2007  Var året då företaget köpte in en väghyvel, av märket Mattsson 261 av årsmodell 1990 och vi kan äntligen serva våra kunder med en ny tjänst, nämligen väghyvling som var rejält efterfrågad av både gamla och nya kunder. I takt med utökningen av både grävmaskiner och antalet anställda har behovet av att kunna transportera personalen mellan jobben växt och företaget köper därmed in tre nya Kingcab Pickuper. För att restaurera skogs- och grusvägar utökas maskinparken med en lastmaskin av märket Volvo L70C tillsammans med en sorteringsskopa.


2008  Får den gamla Scania 143:an gå i pension och ersätts av en helt ny Scania 480 Tridem. Företagets maskinpark kompletteras också med ytterligare en Slagkraft 401 till L70C:en för att klara av alla röjningsuppdrag som erhållits. En grävmaskin av märket Volvo EW 140 C blir också ett tillskott till vår maskinpark.


2010  Var det dags att komplettera med en helt ny Tridem Lastväxlarkärra av årets modell.


2011  Ett alldeles exceptionellt år då maskinparken rejält förnyas och byts ut med maskiner av 2011 års modell. Inledningen av året innebar en ny grävmaskin av märket Volvo EW 160C. Kort därefter byttes Kingcabarna ut mot nya (dock behölls en av de gamla) men knappt hann de hem förrän vi också fick hem den nya lastbilen Scania 480 (3-axlad). Den äldre Slagkraft 190 byttes ut mot en ny Slagkraft 601 (till L90C:en) och till sommaren väntar vi på leverans av den nya grävmaskinen EC 210 (bandare). Under året har också följande grävmaskiner avyttrats genom försäljning: två stycken EW 140:a av årsmodell 2000 samt 2001. På senhösten, närmare bestämt den 21 oktober hämtade vi hem vår traktorgrävare Huddig 1260 (2007:a) som kom med båt från Finland.


2012 Ett nytt spännande verksamhetsår inleds med att vi under första kvartalet börjar fundera på att förstärka maskinparken vad gäller grävarna. Behovet av att ha större maskiner är uppenbart och i april beställs en ny maskin, en Volvo grävmaskin EC 300 med en mängd utrustning som idag krävs exempelvis scan laser X16 m.m. Maskinen hinner inte ens levereras hem till våra lokaler utan går direkt ut på jobb strax ovanför Gävle. Samtidigt gör vi oss då också av med en av de äldre grävarna, Volvo EW 160 B. Våra satsningar ger gott resultat och vi tar oss an nya utmaningar hela tiden. På senhösten, den 6 november utses företagets VD, Mats-Erik, till årets företagare i kommunen. Årets sista maskinförvärv görs i julveckan då en ny lastmaskin L60G införskaffas och den äldre L70C:n säljs. Avslutningsvis kan vi konstatera att vi haft ett händelserikt år i företaget och ser fram emot nästa år!  

 

2013 Ett relativt lugnt år på nyanskaffningsfronten men arbetsmässigt ett intensivt år med många nya uppdrag. En utökning av maskinparken görs i april då en ny grävmaskin Volvo EC 140 DL inhandlas. Under sommaren utökas också personalen med ytterligare en man. Under hösten fick Bramac AB en ny uppdragsgivare i Mesta AB som vi sköter snöröjning och ett antal grävuppdrag åt.  

 

2014 Ännu ett arbetsintensivt år. Men jobben har detta år tenderat att bli förlagda lite längre bort. I Nås har flera man under en tid lagt el och fiberkabel. Bramac har inlett att samarbete med Emtunga och kör skrot åt dem vilket inneburit att en man fått legat ute under veckorna. Ett personalbyte har gjorts, en man slutade men ersattes med en ny. Nytt angående våra stora lokaler är att vi provade att erbjuda kunder vinterförvaring av deras fordon, detta slog mycket väl ut och många nyttjade denna möjlighet.

 

2015 Ett arbetsår med lite nyanskaffningar. Två lastbilar byttes ut mot en ny istället Scania 490. Arbetsmässigt har vi högre tryck på grävmaskinerna så därav en extra sådan istället. Maskinparken har även utökats med en extra lastmaskin under året. Transportbilarna planeras det utbyte för så en första Caddy skåpbil köptes in. I slutet på året gjordes även en nybeställning som kommer presenteras på nästa års verksamhet. Eftersom vinterförvaringen slog så väl ut erbjöd vi kunder detta igen och trots utökning av antalet platser så var det många vi inte kunde erbjuda plats åt.   

 

2016 Maskinmässigt så köps i år in en ny grävmaskin Volvo 140EC ELM. Ett av röjaraggregaten, Slagkraft 401 byt ut mot en ny Slagkraft W10. 3 av King Cabarna byts ut mot nya Renault Kangoo. Vinterförvaringen var fullbokad och ändå hade vi utökat antalet platser betydligt.Två av våra medarbetare gick i pension vid årsskiftet dock har ingen ny rekryterats ännu. 

 

2017 Även i år har vi lagt en del på att byta ut maskiner. En Volvo Grävmaskin EW 160C byttes mot en Volvo 160E. Vår populära vinterförvaring fortsätter att växa. Under sommaren påbörjades ett långvarigt fiberkabel jobb i Katrineholm, vilket innebär att två man ligger ute på jobb under veckan. Trots att vi minskat nån man så fortsätter jobben att öka för oss vilket känns positivt. Ett byte av administratör sker under våren då Helena valt att på heltid gå över till annan arbetsgivare, men Leif tar över de administrativa sysslorna på kontoret.