Affärsidé och övergripande mål
Vi skall utföra alla entreprenader snabbt och effektivt till hög kvalitet med god ekonomi för både kunden och oss. Detta innebär:

  • Vi utför alla arbeten på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris
  • Vi hjälper våra kunder att välja metoder och material som är bra både ur praktisk -, ekonomisk- och miljösynpunkt.
  • Våra tjänster skall vara kvalitetssäkrade och miljöanpassade.
  • Vi arbetar aktivt med att vi, våra kunder och underentreprenörer tar reda på restprodukter  och avfall på ett godkänt och miljöanpassat sätt.