För oss på Bramac AB är kvalitet ett helhetsbegrepp för hela verksamheten och omfattar allt som vi erbjuder våra kunder: Arbete, arbetsmetoder och material.

  • Kvalitet innebär för oss att vi har nöjda kunder.
  • Kvalitet innebär också att våra anställda har en trygg och trivsam  arbetsmiljö.
  • För oss på Bramac AB är det viktigt att göra rätt från början.  
    Kvalitetsarbetet är för oss en kedja från kalkyl till garantiklausul där varje länk är stark och borgar för full spårbarhet.
  • Självklart ställer vi samma krav på våra leverantörer och underleverantörer som vi har på oss själva.
  • Vi organiserar och strukturerar arbetet med kvalitetsmål, egenkontroller för alla rutiner och kontinuerlig uppföljning samt utbildning av vår personal.

Inom Bramac AB har vi utarbetat ett eget kvalitetssystem för att vi hela tiden skall förbättra oss själva.